Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-07-20

  Potrzeby edukacyjne/szkoleniowe przedsiębiorców Subregionu Północnego woj. śląskiego

  Potrzeby edukacyjne/szkoleniowe przedsiębiorców subregionu północnego woj. śląskiego

 • 2017-07-19

  Udostępnienie wniosków o dotacje

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż z dniem 15.07.2017r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie:

  - dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

  - Rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

  Zatem wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski w sprawie dokonania refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie udostępni po dostosowaniu Regulaminów dotyczących w/w form wsparcia.  

 • 2017-07-06

  Uchylenie przepisów dot. dokonywania refundacji dotacji oraz wyposażenia st. pracy

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2017 r. uchylone zostały przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 1041)  oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015, poz.639), na skutek czego powiatowe urzędy pracy do czasu wydania nowych rozporządzeń nie powinny zawierać umów oraz rozpatrywać wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej a także przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

   

   

 • 2017-06-14

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczyna realizację Programów finansowanych z rezerwy FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczyna  realizację Programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dotyczy nie dotyczy 103 od 2013-03-06
do 2013-12-31
Propozycje / Nabory wniosków nie dotyczy nie dotyczy 5 od 2013-03-06
do 2013-12-31
Staże nie dotyczy nie dotyczy 108 od 2013-03-06
do 2013-12-31
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy powiat myszkowski nie dotyczy 5 od 2013-02-01
do 2013-02-28
Szkolenia nie dotyczy nie dotyczy 14 od 2013-01-13
do 2013-02-28
Prace interwencyjne nie dotyczy nie dotyczy 120 od 2013-01-13
do 2013-12-31
Propozycje / Nabory wniosków nie dotyczy nie dotyczy 6 od 2013-02-01
do 2013-03-14
Szkolenia Myszków i Powiat Myszkowski nie dotyczy nie dotyczy od 2012-01-01
do 2012-12-24
< poprzednia 1 następna >