Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 83324
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6098
Przyznanie statusu bezrobotnego 4202
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3290
Utrata statusu bezrobotnego 5821
Utrata statusu poszukującego pracy 2763
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8882
Rejestracja bezrobotnych 19835
Rejestracja przez Internet 14391
Pre - rejestracja 12966
Pełna rejestracja przez internet 10282
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6094
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12172
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8637
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2579
Rejestracja poszukujących pracy 6012
Rejestracja przez Internet 5582
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2660
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5190
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2643
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6436
Prawa bezrobotnych 4130
Prawa poszukujących pracy 3080
Obowiązki bezrobotnych 4118
Obowiązki poszukujących pracy 2895
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16453
Pośrednictwo pracy krajowe 2584
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4862
Targi Pracy 3779
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3290
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2684
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3005
Poradnictwo indywidualne 4345
Poradnictwo grupowe 4727
Informacja zawodowa 4928
Bon stażowy 3339
Bon szkoleniowy 2431
Bon zasiedleniowy 5937
Bon zatrudnieniowy 2141
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9630
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4747
Staże 13435
Prace interwencyjne 5548
Roboty publiczne 3209
Prace społecznie użyteczne 4387
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9949
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2588
Pośrednictwo pracy 5304
Poradnictwo zawodowe 2417
Szkolenia 9008
Staże 8863
Prace interwencyjne 4553
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6629
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6116
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20489
Wysokość świadczeń pieniężnych 9395
Zasiłek dla bezrobotnych 9296
Okres pobierania zasiłku 7636
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5549
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4013
Ubezpieczenie zdrowotne 2877
Dodatek aktywizacyjny 8300
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14171
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5162
Zwrot kosztów przejazdu 3557
Zwrot kosztów zakwaterowania 2621
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4475
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3213
Pożyczka szkoleniowa 5126
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2223
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3537
Inne finansowe formy wsparcia 4465
Dokumenty do pobrania 26486
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2452
Agencje zatrudnienia 4031
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6023
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 41529
Zgłoszenie oferty pracy 5903
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4766
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3375
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3150
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4899
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2503
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2460
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16281
Zasady realizacji programów rynku pracy 2094
Pośrednictwo pracy krajowe 2923
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2037
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2357
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6434
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2388
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5326
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14045
Bon stażowy 4967
Bon szkoleniowy 1653
Bon zasiedleniowy 3026
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2719
Staże 28681
Prace interwencyjne 9652
Roboty publiczne 3733
Prace społecznie użyteczne 3791
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15056
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2495
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2564
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3596
Zwolnienia grupowe 2122
Wysokość świadczeń pieniężnych 4787
Bon zatrudnieniowy 1893
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2985
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4352
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2247
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3697
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3801
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8744
Prace interwencyjne 2667
Staże 2866
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4684
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3835
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2309
Dokumenty do pobrania 22089
Inne informacje 2725
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3161
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2883
Kontakt do urzędu pracy 78041
Godziny urzędowania 21916
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8735
Zasięg działania 6506
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 9217
Komórki organizacyjne 14077
Schemat organizacyjny 7267
Programy 6689
Realizowane 4506
"Teraz my" 2108
Archiwalne 3090
"Potencjał Młodości" 4019
Projekty EFS 14898
Realizowane 4401
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1096
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 801
"Mój cel to zatrudnienie" 793
Archiwalne 2938
„Moja przyszłość to własna firma” 13665
„Droga do aktywności zawodowej” 11057
„Wskażmy młodym drogę” 5902
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7146
„Zyskać w wieku 50+” 8006
„Biznesmen - Bizneswomen” 9066
„Czas na zmiany IV" 8143
"Kierunek przedsiębiorczość" 6504
"Dojrzały i aktywny" 3946
"Nowa perspektywa" 3947
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4589
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3828
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2412
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2351
Analizy i statystyki 4526
Powiatowa Rada Zatrudnienia 7226
Przydatne linki 4317
Podstawy prawne 3383
Ustawy 3103
Rozporządzenia 2706
Pytanie do urzędu 4433
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3551
Archiwum 2932
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2644
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2153
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3693
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4178
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2488
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4014
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2351
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2716
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4195
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4151
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2449
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2844
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5842
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2691
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4206
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4256
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3524
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3317
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4214
Dokumenty do pobrania 14653
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1649
Praca w Urzędzie Pracy 1956
Nabory archiwalne 1886