Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 79174
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5557
Przyznanie statusu bezrobotnego 3766
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2952
Utrata statusu bezrobotnego 5395
Utrata statusu poszukującego pracy 2415
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8435
Rejestracja bezrobotnych 18473
Rejestracja przez Internet 13292
Pre - rejestracja 12145
Pełna rejestracja przez internet 9511
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5602
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11152
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8026
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2294
Rejestracja poszukujących pracy 5497
Rejestracja przez Internet 5203
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2356
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4839
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2349
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5882
Prawa bezrobotnych 3766
Prawa poszukujących pracy 2748
Obowiązki bezrobotnych 3693
Obowiązki poszukujących pracy 2572
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15579
Pośrednictwo pracy krajowe 2291
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4458
Targi Pracy 3280
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 2947
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2342
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2650
Poradnictwo indywidualne 3983
Poradnictwo grupowe 4297
Informacja zawodowa 4609
Bon stażowy 2867
Bon szkoleniowy 2037
Bon zasiedleniowy 5318
Bon zatrudnieniowy 1798
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8867
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4353
Staże 12761
Prace interwencyjne 5206
Roboty publiczne 2881
Prace społecznie użyteczne 4041
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9340
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2312
Pośrednictwo pracy 4986
Poradnictwo zawodowe 2156
Szkolenia 8451
Staże 8375
Prace interwencyjne 4228
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6109
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5709
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19379
Wysokość świadczeń pieniężnych 8710
Zasiłek dla bezrobotnych 8709
Okres pobierania zasiłku 7194
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5170
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 3719
Ubezpieczenie zdrowotne 2602
Dodatek aktywizacyjny 7667
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13160
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4762
Zwrot kosztów przejazdu 3263
Zwrot kosztów zakwaterowania 2360
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4137
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2943
Pożyczka szkoleniowa 4814
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1956
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3203
Inne finansowe formy wsparcia 4095
Dokumenty do pobrania 24939
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2188
Agencje zatrudnienia 3685
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5520
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 38354
Zgłoszenie oferty pracy 5190
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4332
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 2957
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2742
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4420
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2248
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2189
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15070
Zasady realizacji programów rynku pracy 1781
Pośrednictwo pracy krajowe 2659
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1818
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2090
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 5946
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2081
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5012
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13414
Bon stażowy 4395
Bon szkoleniowy 1365
Bon zasiedleniowy 2706
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2419
Staże 26827
Prace interwencyjne 8995
Roboty publiczne 3412
Prace społecznie użyteczne 3417
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14041
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2239
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2327
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3222
Zwolnienia grupowe 1883
Wysokość świadczeń pieniężnych 4497
Bon zatrudnieniowy 1564
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2363
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4058
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2033
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3404
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3543
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7928
Prace interwencyjne 2405
Staże 2598
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4086
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3385
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2061
Dokumenty do pobrania 20100
Inne informacje 2407
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2852
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2541
Kontakt do urzędu pracy 72525
Godziny urzędowania 19878
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8032
Zasięg działania 6027
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 8483
Komórki organizacyjne 13176
Schemat organizacyjny 6763
Programy 6093
Realizowane 4082
"Teraz my" 1624
Archiwalne 2742
"Potencjał Młodości" 3667
Projekty EFS 14062
Realizowane 3965
"Dojrzały i aktywny" 3553
"Nowa perspektywa" 3571
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4222
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3446
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 618
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2086
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 1990
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 367
Archiwalne 2588
„Moja przyszłość to własna firma” 12959
„Droga do aktywności zawodowej” 10653
„Wskażmy młodym drogę” 5536
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 6847
„Zyskać w wieku 50+” 7508
„Biznesmen - Bizneswomen” 8649
„Czas na zmiany IV" 7748
"Kierunek przedsiębiorczość" 6004
Analizy i statystyki 4046
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6729
Przydatne linki 3893
Podstawy prawne 3015
Ustawy 2746
Rozporządzenia 2391
Pytanie do urzędu 3982
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3216
Archiwum 2563
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2391
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 1865
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3375
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 3883
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2191
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3657
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2077
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2441
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 3852
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 3830
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2171
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2588
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5426
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2425
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 3919
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 3932
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3222
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3003
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3891
Dokumenty do pobrania 13552
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1439
Praca w Urzędzie Pracy 1728
Nabory archiwalne 1652