Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 87369
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6529
Przyznanie statusu bezrobotnego 4517
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3546
Utrata statusu bezrobotnego 6173
Utrata statusu poszukującego pracy 3047
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9186
Rejestracja bezrobotnych 20863
Rejestracja przez Internet 15088
Pre - rejestracja 13540
Pełna rejestracja przez internet 10861
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6440
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12861
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9073
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2805
Rejestracja poszukujących pracy 6431
Rejestracja przez Internet 5885
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2904
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5459
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2895
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6830
Prawa bezrobotnych 4434
Prawa poszukujących pracy 3352
Obowiązki bezrobotnych 4435
Obowiązki poszukujących pracy 3172
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 17370
Pośrednictwo pracy krajowe 2816
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5147
Targi Pracy 4118
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3559
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2951
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3296
Poradnictwo indywidualne 4626
Poradnictwo grupowe 5081
Informacja zawodowa 5244
Bon stażowy 3730
Bon szkoleniowy 2742
Bon zasiedleniowy 6495
Bon zatrudnieniowy 2436
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10263
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5171
Staże 14014
Prace interwencyjne 5830
Roboty publiczne 3479
Prace społecznie użyteczne 4652
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10607
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2836
Pośrednictwo pracy 5565
Poradnictwo zawodowe 2632
Szkolenia 9451
Staże 9288
Prace interwencyjne 4827
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7050
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6472
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21723
Wysokość świadczeń pieniężnych 9916
Zasiłek dla bezrobotnych 9804
Okres pobierania zasiłku 7977
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5817
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4265
Ubezpieczenie zdrowotne 3115
Dodatek aktywizacyjny 8821
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15736
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5453
Zwrot kosztów przejazdu 3800
Zwrot kosztów zakwaterowania 2843
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4728
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3439
Pożyczka szkoleniowa 5450
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2414
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3820
Inne finansowe formy wsparcia 4814
Dokumenty do pobrania 28388
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2646
Agencje zatrudnienia 4295
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6444
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 44609
Zgłoszenie oferty pracy 6297
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5065
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3681
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3438
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5261
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2729
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2708
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17715
Zasady realizacji programów rynku pracy 2337
Pośrednictwo pracy krajowe 3138
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2202
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2587
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6801
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2655
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5666
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14807
Bon stażowy 5416
Bon szkoleniowy 1895
Bon zasiedleniowy 3286
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2990
Staże 30138
Prace interwencyjne 10237
Roboty publiczne 4037
Prace społecznie użyteczne 4145
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 16031
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2720
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2768
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3963
Zwolnienia grupowe 2333
Wysokość świadczeń pieniężnych 5008
Bon zatrudnieniowy 2210
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3648
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4615
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2434
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4225
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4052
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9349
Prace interwencyjne 2895
Staże 3121
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5238
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4263
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2542
Dokumenty do pobrania 24282
Inne informacje 2970
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3416
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3149
Kontakt do urzędu pracy 82288
Godziny urzędowania 23284
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 9261
Zasięg działania 6888
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 9783
Komórki organizacyjne 14847
Schemat organizacyjny 7724
Programy 7123
Realizowane 4817
"Teraz my" 2556
Archiwalne 3363
"Potencjał Młodości" 4302
Projekty EFS 15517
Realizowane 4737
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1448
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1136
"Mój cel to zatrudnienie" 1557
Archiwalne 3217
„Moja przyszłość to własna firma” 14261
„Droga do aktywności zawodowej” 11360
„Wskażmy młodym drogę” 6187
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7368
„Zyskać w wieku 50+” 8443
„Biznesmen - Bizneswomen” 9436
„Czas na zmiany IV" 8402
"Kierunek przedsiębiorczość" 6858
"Dojrzały i aktywny" 4289
"Nowa perspektywa" 4241
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4884
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4143
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2639
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2615
Analizy i statystyki 4895
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7728
Przydatne linki 4629
Podstawy prawne 3642
Ustawy 3421
Rozporządzenia 3014
Pytanie do urzędu 4781
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3797
Archiwum 3199
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2870
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2375
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3965
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4405
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2728
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4305
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2532
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2925
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4435
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4377
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2654
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3092
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6080
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2922
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4462
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4484
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3795
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3555
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4506
Dokumenty do pobrania 15691
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1840
Praca w Urzędzie Pracy 2202
Nabory archiwalne 2129