Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80583
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5740
Przyznanie statusu bezrobotnego 3901
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3064
Utrata statusu bezrobotnego 5530
Utrata statusu poszukującego pracy 2517
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8577
Rejestracja bezrobotnych 18850
Rejestracja przez Internet 13681
Pre - rejestracja 12417
Pełna rejestracja przez internet 9771
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5760
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11468
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8195
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2376
Rejestracja poszukujących pracy 5671
Rejestracja przez Internet 5324
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2449
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4943
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2438
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6081
Prawa bezrobotnych 3884
Prawa poszukujących pracy 2853
Obowiązki bezrobotnych 3840
Obowiązki poszukujących pracy 2675
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15894
Pośrednictwo pracy krajowe 2383
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4603
Targi Pracy 3439
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3055
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2458
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2783
Poradnictwo indywidualne 4111
Poradnictwo grupowe 4454
Informacja zawodowa 4715
Bon stażowy 3047
Bon szkoleniowy 2170
Bon zasiedleniowy 5514
Bon zatrudnieniowy 1910
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9113
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4487
Staże 13000
Prace interwencyjne 5330
Roboty publiczne 2996
Prace społecznie użyteczne 4163
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9555
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2398
Pośrednictwo pracy 5086
Poradnictwo zawodowe 2237
Szkolenia 8644
Staże 8536
Prace interwencyjne 4334
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6249
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5844
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19719
Wysokość świadczeń pieniężnych 8978
Zasiłek dla bezrobotnych 8901
Okres pobierania zasiłku 7340
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5289
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 3834
Ubezpieczenie zdrowotne 2697
Dodatek aktywizacyjny 7845
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13503
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4939
Zwrot kosztów przejazdu 3359
Zwrot kosztów zakwaterowania 2439
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4242
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3029
Pożyczka szkoleniowa 4922
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2045
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3311
Inne finansowe formy wsparcia 4220
Dokumenty do pobrania 25453
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2271
Agencje zatrudnienia 3794
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5688
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39495
Zgłoszenie oferty pracy 5417
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4464
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3090
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2868
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4587
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2333
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2283
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15499
Zasady realizacji programów rynku pracy 1874
Pośrednictwo pracy krajowe 2736
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1879
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2183
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6123
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2185
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5113
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13635
Bon stażowy 4605
Bon szkoleniowy 1443
Bon zasiedleniowy 2809
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2526
Staże 27559
Prace interwencyjne 9244
Roboty publiczne 3514
Prace społecznie użyteczne 3514
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14417
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2320
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2403
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3343
Zwolnienia grupowe 1962
Wysokość świadczeń pieniężnych 4590
Bon zatrudnieniowy 1675
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2549
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4147
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2103
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3505
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3650
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8227
Prace interwencyjne 2494
Staże 2680
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4280
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3522
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2141
Dokumenty do pobrania 20819
Inne informacje 2525
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2951
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2661
Kontakt do urzędu pracy 74708
Godziny urzędowania 20651
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8277
Zasięg działania 6197
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 8737
Komórki organizacyjne 13528
Schemat organizacyjny 6954
Programy 6315
Realizowane 4211
"Teraz my" 1801
Archiwalne 2849
"Potencjał Młodości" 3779
Projekty EFS 14420
Realizowane 4123
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 808
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 546
"Mój cel to zatrudnienie" 137
Archiwalne 2703
„Moja przyszłość to własna firma” 13170
„Droga do aktywności zawodowej” 10792
„Wskażmy młodym drogę” 5654
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 6954
„Zyskać w wieku 50+” 7669
„Biznesmen - Bizneswomen” 8791
„Czas na zmiany IV" 7891
"Kierunek przedsiębiorczość" 6179
"Dojrzały i aktywny" 3692
"Nowa perspektywa" 3693
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4350
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3580
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2185
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2110
Analizy i statystyki 4205
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6905
Przydatne linki 4043
Podstawy prawne 3140
Ustawy 2851
Rozporządzenia 2513
Pytanie do urzędu 4124
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3334
Archiwum 2676
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2467
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 1953
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3458
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 3973
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2283
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3774
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2156
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2519
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 3983
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 3955
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2252
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2658
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5584
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2502
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4011
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4028
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3319
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3095
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3992
Dokumenty do pobrania 13984
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1501
Praca w Urzędzie Pracy 1790
Nabory archiwalne 1736