Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 89230
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6830
Przyznanie statusu bezrobotnego 4754
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3752
Utrata statusu bezrobotnego 6432
Utrata statusu poszukującego pracy 3263
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9416
Rejestracja bezrobotnych 21834
Rejestracja przez Internet 15440
Pre - rejestracja 13907
Pełna rejestracja przez internet 11227
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6654
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13257
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9389
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2999
Rejestracja poszukujących pracy 6714
Rejestracja przez Internet 6123
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3093
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5670
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3102
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7104
Prawa bezrobotnych 4654
Prawa poszukujących pracy 3574
Obowiązki bezrobotnych 4690
Obowiązki poszukujących pracy 3424
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 17806
Pośrednictwo pracy krajowe 3014
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5359
Targi Pracy 4371
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3802
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3170
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3498
Poradnictwo indywidualne 4842
Poradnictwo grupowe 5342
Informacja zawodowa 5487
Bon stażowy 4006
Bon szkoleniowy 3006
Bon zasiedleniowy 6809
Bon zatrudnieniowy 2661
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10631
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5475
Staże 14370
Prace interwencyjne 6082
Roboty publiczne 3681
Prace społecznie użyteczne 4860
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10952
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3023
Pośrednictwo pracy 5753
Poradnictwo zawodowe 2818
Szkolenia 9739
Staże 9596
Prace interwencyjne 5027
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7387
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6812
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22305
Wysokość świadczeń pieniężnych 10252
Zasiłek dla bezrobotnych 10136
Okres pobierania zasiłku 8232
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6025
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4494
Ubezpieczenie zdrowotne 3322
Dodatek aktywizacyjny 9143
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16294
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5733
Zwrot kosztów przejazdu 3999
Zwrot kosztów zakwaterowania 3042
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4917
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3626
Pożyczka szkoleniowa 5666
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2578
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4047
Inne finansowe formy wsparcia 5060
Dokumenty do pobrania 29407
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2801
Agencje zatrudnienia 4526
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6728
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 45969
Zgłoszenie oferty pracy 6585
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5303
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3942
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3656
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5530
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2914
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2893
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18339
Zasady realizacji programów rynku pracy 2533
Pośrednictwo pracy krajowe 3335
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2399
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2758
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7093
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2846
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5877
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15182
Bon stażowy 5715
Bon szkoleniowy 2114
Bon zasiedleniowy 3478
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3218
Staże 30879
Prace interwencyjne 10671
Roboty publiczne 4259
Prace społecznie użyteczne 4410
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 16587
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2882
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2919
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4228
Zwolnienia grupowe 2501
Wysokość świadczeń pieniężnych 5206
Bon zatrudnieniowy 2438
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3944
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4806
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2592
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4774
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4256
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9724
Prace interwencyjne 3082
Staże 3297
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5623
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4576
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2760
Dokumenty do pobrania 25410
Inne informacje 3166
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3609
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3343
Kontakt do urzędu pracy 84376
Godziny urzędowania 24211
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 9683
Zasięg działania 7209
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10231
Komórki organizacyjne 15359
Schemat organizacyjny 8096
Programy 7494
Realizowane 5115
"Teraz my" 2934
Archiwalne 3644
"Potencjał Młodości" 4569
Projekty EFS 15939
Realizowane 5038
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1772
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1414
"Mój cel to zatrudnienie" 1911
Archiwalne 3482
„Moja przyszłość to własna firma” 14712
„Droga do aktywności zawodowej” 11634
„Wskażmy młodym drogę” 6441
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7709
„Zyskać w wieku 50+” 8801
„Biznesmen - Bizneswomen” 9758
„Czas na zmiany IV" 8741
"Kierunek przedsiębiorczość" 7162
"Dojrzały i aktywny" 4627
"Nowa perspektywa" 4519
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5137
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4373
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2864
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2834
Analizy i statystyki 5203
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8112
Przydatne linki 4883
Podstawy prawne 3894
Ustawy 3668
Rozporządzenia 3259
Pytanie do urzędu 5049
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4031
Archiwum 3423
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3106
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2598
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4198
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4630
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2953
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4549
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2742
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3127
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4684
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4592
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2836
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3313
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6320
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3128
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4698
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4692
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4023
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3786
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4755
Dokumenty do pobrania 16281
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1971
Praca w Urzędzie Pracy 2411
Nabory archiwalne 2310