Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 90687
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6978
Przyznanie statusu bezrobotnego 4882
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3851
Utrata statusu bezrobotnego 6568
Utrata statusu poszukującego pracy 3398
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9533
Rejestracja bezrobotnych 22194
Rejestracja przez Internet 15696
Pre - rejestracja 14091
Pełna rejestracja przez internet 11432
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6769
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13548
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9586
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3101
Rejestracja poszukujących pracy 6871
Rejestracja przez Internet 6255
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3216
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5784
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3209
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7268
Prawa bezrobotnych 4753
Prawa poszukujących pracy 3685
Obowiązki bezrobotnych 4819
Obowiązki poszukujących pracy 3543
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 18117
Pośrednictwo pracy krajowe 3115
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5455
Targi Pracy 4515
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3907
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3293
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3593
Poradnictwo indywidualne 4961
Poradnictwo grupowe 5493
Informacja zawodowa 5620
Bon stażowy 4142
Bon szkoleniowy 3136
Bon zasiedleniowy 7038
Bon zatrudnieniowy 2781
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10860
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5643
Staże 14605
Prace interwencyjne 6207
Roboty publiczne 3779
Prace społecznie użyteczne 4968
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11118
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3123
Pośrednictwo pracy 5845
Poradnictwo zawodowe 2914
Szkolenia 9935
Staże 9768
Prace interwencyjne 5130
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7575
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7029
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22686
Wysokość świadczeń pieniężnych 10436
Zasiłek dla bezrobotnych 10301
Okres pobierania zasiłku 8378
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6142
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4601
Ubezpieczenie zdrowotne 3429
Dodatek aktywizacyjny 9375
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16640
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5836
Zwrot kosztów przejazdu 4097
Zwrot kosztów zakwaterowania 3137
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5022
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3723
Pożyczka szkoleniowa 5767
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2659
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4155
Inne finansowe formy wsparcia 5190
Dokumenty do pobrania 30132
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2861
Agencje zatrudnienia 4644
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6906
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 47185
Zgłoszenie oferty pracy 6759
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5438
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4091
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3772
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5683
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3000
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2969
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18812
Zasady realizacji programów rynku pracy 2639
Pośrednictwo pracy krajowe 3424
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2467
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2845
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7258
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2949
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5999
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15469
Bon stażowy 5891
Bon szkoleniowy 2220
Bon zasiedleniowy 3576
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3345
Staże 31445
Prace interwencyjne 10949
Roboty publiczne 4388
Prace społecznie użyteczne 4542
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 16959
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2955
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2987
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4388
Zwolnienia grupowe 2584
Wysokość świadczeń pieniężnych 5289
Bon zatrudnieniowy 2571
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4109
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4899
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2662
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4858
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4362
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9960
Prace interwencyjne 3173
Staże 3404
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5876
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4778
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2865
Dokumenty do pobrania 26472
Inne informacje 3271
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3709
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3468
Kontakt do urzędu pracy 85981
Godziny urzędowania 24865
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 9907
Zasięg działania 7366
Ochrona danych osobowych 65
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10479
Komórki organizacyjne 15655
Schemat organizacyjny 8354
Programy 7649
Realizowane 5269
"Teraz my" 3155
Archiwalne 3783
"Potencjał Młodości" 4696
Projekty EFS 16167
Realizowane 5161
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1911
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1565
"Mój cel to zatrudnienie" 2109
Archiwalne 3607
„Moja przyszłość to własna firma” 14982
„Droga do aktywności zawodowej” 11775
„Wskażmy młodym drogę” 6553
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7816
„Zyskać w wieku 50+” 9001
„Biznesmen - Bizneswomen” 9960
„Czas na zmiany IV" 8852
"Kierunek przedsiębiorczość" 7352
"Dojrzały i aktywny" 4830
"Nowa perspektywa" 4661
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5247
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4456
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2980
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2961
Analizy i statystyki 5381
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8354
Przydatne linki 4999
Podstawy prawne 4017
Ustawy 3803
Rozporządzenia 3376
Pytanie do urzędu 5211
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4128
Archiwum 3519
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3222
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2707
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4335
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4738
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3067
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4681
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2837
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3228
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4808
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4705
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2918
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3436
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6444
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3236
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4795
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4806
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4157
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3891
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4883
Dokumenty do pobrania 16694
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2032
Praca w Urzędzie Pracy 2522
Nabory archiwalne 2416