Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 92202
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7132
Przyznanie statusu bezrobotnego 5041
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3958
Utrata statusu bezrobotnego 6715
Utrata statusu poszukującego pracy 3500
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9670
Rejestracja bezrobotnych 22666
Rejestracja przez Internet 15956
Pre - rejestracja 14263
Pełna rejestracja przez internet 11665
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6903
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13882
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9794
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3218
Rejestracja poszukujących pracy 7053
Rejestracja przez Internet 6404
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3325
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5899
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3327
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7473
Prawa bezrobotnych 4865
Prawa poszukujących pracy 3800
Obowiązki bezrobotnych 4984
Obowiązki poszukujących pracy 3662
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 18431
Pośrednictwo pracy krajowe 3206
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5558
Targi Pracy 4636
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 4010
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3387
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3682
Poradnictwo indywidualne 5062
Poradnictwo grupowe 5652
Informacja zawodowa 5746
Bon stażowy 4318
Bon szkoleniowy 3261
Bon zasiedleniowy 7278
Bon zatrudnieniowy 2887
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11058
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5795
Staże 14887
Prace interwencyjne 6323
Roboty publiczne 3864
Prace społecznie użyteczne 5076
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11347
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3236
Pośrednictwo pracy 5942
Poradnictwo zawodowe 3038
Szkolenia 10123
Staże 9968
Prace interwencyjne 5228
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7727
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7225
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23138
Wysokość świadczeń pieniężnych 10642
Zasiłek dla bezrobotnych 10755
Okres pobierania zasiłku 8520
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6294
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4698
Ubezpieczenie zdrowotne 3581
Dodatek aktywizacyjny 9621
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17164
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5944
Zwrot kosztów przejazdu 4251
Zwrot kosztów zakwaterowania 3281
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5134
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3824
Pożyczka szkoleniowa 5866
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2747
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4264
Inne finansowe formy wsparcia 5342
Dokumenty do pobrania 30912
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2937
Agencje zatrudnienia 4762
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7108
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 48146
Zgłoszenie oferty pracy 6928
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5553
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4224
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3882
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5868
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3107
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3044
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 19126
Zasady realizacji programów rynku pracy 2715
Pośrednictwo pracy krajowe 3514
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2539
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2924
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7418
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3030
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6096
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15654
Bon stażowy 6038
Bon szkoleniowy 2306
Bon zasiedleniowy 3658
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3447
Staże 32039
Prace interwencyjne 11159
Roboty publiczne 4488
Prace społecznie użyteczne 4638
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17283
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3040
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3054
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4553
Zwolnienia grupowe 2663
Wysokość świadczeń pieniężnych 5366
Bon zatrudnieniowy 2671
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4278
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4987
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2734
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4949
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4457
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10201
Prace interwencyjne 3252
Staże 3490
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 6246
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4981
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2961
Dokumenty do pobrania 27322
Inne informacje 3357
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3818
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3587
Kontakt do urzędu pracy 87654
Godziny urzędowania 25618
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 10159
Zasięg działania 7510
ePUAP 92
Ochrona danych osobowych 170
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10716
Komórki organizacyjne 15929
Schemat organizacyjny 8523
Programy 7820
Realizowane 5441
"Teraz my" 3390
Archiwalne 3888
"Potencjał Młodości" 4807
Projekty EFS 16378
Realizowane 5292
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 2060
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1726
"Mój cel to zatrudnienie" 2292
Archiwalne 3772
„Moja przyszłość to własna firma” 15172
„Droga do aktywności zawodowej” 11952
„Wskażmy młodym drogę” 6719
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7910
„Zyskać w wieku 50+” 9199
„Biznesmen - Bizneswomen” 10155
„Czas na zmiany IV" 8964
"Kierunek przedsiębiorczość" 7537
"Dojrzały i aktywny" 5015
"Nowa perspektywa" 4807
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5349
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4530
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 3088
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 3086
Analizy i statystyki 5550
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8603
Przydatne linki 5102
Podstawy prawne 4148
Ustawy 3936
Rozporządzenia 3491
Pytanie do urzędu 5353
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4235
Archiwum 3653
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3336
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2838
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4437
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4850
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3183
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4799
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2929
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3338
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4986
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4817
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3019
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3532
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6567
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3344
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4903
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4921
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4297
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3987
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5003
Dokumenty do pobrania 17090
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2101
Praca w Urzędzie Pracy 2622
Nabory archiwalne 2526