Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 78328
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5454
Przyznanie statusu bezrobotnego 3706
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2890
Utrata statusu bezrobotnego 5322
Utrata statusu poszukującego pracy 2362
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8337
Rejestracja bezrobotnych 18205
Rejestracja przez Internet 13068
Pre - rejestracja 12025
Pełna rejestracja przez internet 9381
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5519
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10923
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7897
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2246
Rejestracja poszukujących pracy 5425
Rejestracja przez Internet 5138
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2303
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4769
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2307
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5781
Prawa bezrobotnych 3704
Prawa poszukujących pracy 2699
Obowiązki bezrobotnych 3636
Obowiązki poszukujących pracy 2525
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15385
Pośrednictwo pracy krajowe 2248
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4398
Targi Pracy 3164
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 2894
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2290
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2597
Poradnictwo indywidualne 3924
Poradnictwo grupowe 4223
Informacja zawodowa 4573
Bon stażowy 2787
Bon szkoleniowy 1992
Bon zasiedleniowy 5164
Bon zatrudnieniowy 1741
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8700
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4294
Staże 12652
Prace interwencyjne 5101
Roboty publiczne 2814
Prace społecznie użyteczne 3961
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9185
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2272
Pośrednictwo pracy 4923
Poradnictwo zawodowe 2111
Szkolenia 8354
Staże 8245
Prace interwencyjne 4189
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6041
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5653
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19160
Wysokość świadczeń pieniężnych 8594
Zasiłek dla bezrobotnych 8499
Okres pobierania zasiłku 7065
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5090
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 3675
Ubezpieczenie zdrowotne 2555
Dodatek aktywizacyjny 7529
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12937
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4693
Zwrot kosztów przejazdu 3220
Zwrot kosztów zakwaterowania 2311
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4092
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2900
Pożyczka szkoleniowa 4751
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1914
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3148
Inne finansowe formy wsparcia 4029
Dokumenty do pobrania 24520
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2063
Agencje zatrudnienia 3638
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5435
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37656
Zgłoszenie oferty pracy 5087
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4272
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 2888
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2683
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4335
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2212
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2142
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14821
Zasady realizacji programów rynku pracy 1732
Pośrednictwo pracy krajowe 2615
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1779
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2053
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 5828
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2015
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4914
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13249
Bon stażowy 4235
Bon szkoleniowy 1319
Bon zasiedleniowy 2662
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2367
Staże 26408
Prace interwencyjne 8786
Roboty publiczne 3341
Prace społecznie użyteczne 3365
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13809
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2204
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2289
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3171
Zwolnienia grupowe 1846
Wysokość świadczeń pieniężnych 4429
Bon zatrudnieniowy 1486
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2263
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4001
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1995
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3348
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3479
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7795
Prace interwencyjne 2365
Staże 2552
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4009
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3305
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2007
Dokumenty do pobrania 19649
Inne informacje 2361
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2805
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2480
Kontakt do urzędu pracy 71255
Godziny urzędowania 19475
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 7875
Zasięg działania 5923
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 8353
Komórki organizacyjne 13005
Schemat organizacyjny 6626
Programy 5974
Realizowane 3991
"Teraz my" 1550
Archiwalne 2685
"Potencjał Młodości" 3617
Projekty EFS 13876
Realizowane 3877
"Dojrzały i aktywny" 3477
"Nowa perspektywa" 3490
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4140
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3375
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 547
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2037
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 1914
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 287
Archiwalne 2525
„Moja przyszłość to własna firma” 12811
„Droga do aktywności zawodowej” 10588
„Wskażmy młodym drogę” 5480
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 6792
„Zyskać w wieku 50+” 7422
„Biznesmen - Bizneswomen” 8550
„Czas na zmiany IV" 7689
"Kierunek przedsiębiorczość" 5933
Analizy i statystyki 3985
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6656
Przydatne linki 3828
Podstawy prawne 2956
Ustawy 2692
Rozporządzenia 2347
Pytanie do urzędu 3906
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3158
Archiwum 2508
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2342
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 1820
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3333
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 3820
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2123
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3592
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2029
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2391
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 3784
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 3759
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2131
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2541
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5357
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2380
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 3862
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 3874
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3176
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2950
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3830
Dokumenty do pobrania 13289
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1403
Praca w Urzędzie Pracy 1692
Nabory archiwalne 1620