Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 84435
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6244
Przyznanie statusu bezrobotnego 4317
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3406
Utrata statusu bezrobotnego 5957
Utrata statusu poszukującego pracy 2878
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9012
Rejestracja bezrobotnych 20244
Rejestracja przez Internet 14678
Pre - rejestracja 13226
Pełna rejestracja przez internet 10566
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6246
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12477
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8826
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2684
Rejestracja poszukujących pracy 6170
Rejestracja przez Internet 5713
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2772
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5303
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2755
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6608
Prawa bezrobotnych 4263
Prawa poszukujących pracy 3196
Obowiązki bezrobotnych 4258
Obowiązki poszukujących pracy 3011
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16715
Pośrednictwo pracy krajowe 2685
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4992
Targi Pracy 3939
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3420
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2794
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3133
Poradnictwo indywidualne 4470
Poradnictwo grupowe 4873
Informacja zawodowa 5046
Bon stażowy 3483
Bon szkoleniowy 2549
Bon zasiedleniowy 6157
Bon zatrudnieniowy 2256
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9904
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4906
Staże 13677
Prace interwencyjne 5657
Roboty publiczne 3319
Prace społecznie użyteczne 4502
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10151
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2689
Pośrednictwo pracy 5421
Poradnictwo zawodowe 2513
Szkolenia 9191
Staże 9045
Prace interwencyjne 4666
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6833
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6260
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20834
Wysokość świadczeń pieniężnych 9588
Zasiłek dla bezrobotnych 9506
Okres pobierania zasiłku 7783
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5653
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4126
Ubezpieczenie zdrowotne 2967
Dodatek aktywizacyjny 8537
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14494
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5300
Zwrot kosztów przejazdu 3666
Zwrot kosztów zakwaterowania 2712
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4564
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3302
Pożyczka szkoleniowa 5273
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2306
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3666
Inne finansowe formy wsparcia 4601
Dokumenty do pobrania 26845
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2536
Agencje zatrudnienia 4142
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6210
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 42357
Zgłoszenie oferty pracy 6084
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4888
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3505
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3278
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5045
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2600
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2567
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16639
Zasady realizacji programów rynku pracy 2192
Pośrednictwo pracy krajowe 3015
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2095
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2468
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6582
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2495
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5450
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14266
Bon stażowy 5145
Bon szkoleniowy 1745
Bon zasiedleniowy 3126
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2813
Staże 29097
Prace interwencyjne 9848
Roboty publiczne 3843
Prace społecznie użyteczne 3948
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15431
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2585
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2651
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3724
Zwolnienia grupowe 2219
Wysokość świadczeń pieniężnych 4893
Bon zatrudnieniowy 2000
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3314
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4467
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2335
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3811
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3913
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9023
Prace interwencyjne 2766
Staże 2982
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4897
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4015
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2409
Dokumenty do pobrania 22615
Inne informacje 2820
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3278
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2999
Kontakt do urzędu pracy 79565
Godziny urzędowania 22506
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8949
Zasięg działania 6659
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 9431
Komórki organizacyjne 14406
Schemat organizacyjny 7452
Programy 6849
Realizowane 4633
"Teraz my" 2267
Archiwalne 3193
"Potencjał Młodości" 4126
Projekty EFS 15078
Realizowane 4526
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1215
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 916
"Mój cel to zatrudnienie" 1079
Archiwalne 3045
„Moja przyszłość to własna firma” 13962
„Droga do aktywności zawodowej” 11189
„Wskażmy młodym drogę” 6031
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7245
„Zyskać w wieku 50+” 8216
„Biznesmen - Bizneswomen” 9213
„Czas na zmiany IV" 8257
"Kierunek przedsiębiorczość" 6647
"Dojrzały i aktywny" 4065
"Nowa perspektywa" 4055
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4712
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3935
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2505
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2505
Analizy i statystyki 4671
Powiatowa Rada Zatrudnienia 7404
Przydatne linki 4453
Podstawy prawne 3494
Ustawy 3223
Rozporządzenia 2819
Pytanie do urzędu 4581
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3657
Archiwum 3044
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2737
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2242
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3811
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4290
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2585
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4154
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2433
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2807
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4301
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4264
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2540
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2946
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5955
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2798
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4310
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4351
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3632
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3433
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4346
Dokumenty do pobrania 14947
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1745
Praca w Urzędzie Pracy 2055
Nabory archiwalne 1978