Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 81712
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5872
Przyznanie statusu bezrobotnego 4021
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3162
Utrata statusu bezrobotnego 5656
Utrata statusu poszukującego pracy 2621
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8713
Rejestracja bezrobotnych 19282
Rejestracja przez Internet 14037
Pre - rejestracja 12657
Pełna rejestracja przez internet 9996
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5895
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11791
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8377
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2456
Rejestracja poszukujących pracy 5799
Rejestracja przez Internet 5434
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2539
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5032
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2517
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6228
Prawa bezrobotnych 3992
Prawa poszukujących pracy 2955
Obowiązki bezrobotnych 3962
Obowiązki poszukujących pracy 2769
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16110
Pośrednictwo pracy krajowe 2463
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4716
Targi Pracy 3559
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3146
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2550
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2871
Poradnictwo indywidualne 4205
Poradnictwo grupowe 4567
Informacja zawodowa 4805
Bon stażowy 3165
Bon szkoleniowy 2285
Bon zasiedleniowy 5677
Bon zatrudnieniowy 2008
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9302
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4601
Staże 13163
Prace interwencyjne 5434
Roboty publiczne 3090
Prace społecznie użyteczne 4257
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9728
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2473
Pośrednictwo pracy 5181
Poradnictwo zawodowe 2312
Szkolenia 8786
Staże 8672
Prace interwencyjne 4427
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6413
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5948
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20030
Wysokość świadczeń pieniężnych 9132
Zasiłek dla bezrobotnych 9070
Okres pobierania zasiłku 7476
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5414
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 3902
Ubezpieczenie zdrowotne 2762
Dodatek aktywizacyjny 8032
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13772
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5037
Zwrot kosztów przejazdu 3440
Zwrot kosztów zakwaterowania 2505
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4344
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3110
Pożyczka szkoleniowa 4996
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2112
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3401
Inne finansowe formy wsparcia 4327
Dokumenty do pobrania 25905
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2342
Agencje zatrudnienia 3889
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5831
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40319
Zgłoszenie oferty pracy 5611
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4588
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3203
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2988
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4732
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2397
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2352
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15781
Zasady realizacji programów rynku pracy 1960
Pośrednictwo pracy krajowe 2813
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1944
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2249
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6252
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2264
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5196
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13801
Bon stażowy 4733
Bon szkoleniowy 1527
Bon zasiedleniowy 2896
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2605
Staże 28000
Prace interwencyjne 9400
Roboty publiczne 3619
Prace społecznie użyteczne 3617
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14652
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2390
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2467
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3441
Zwolnienia grupowe 2026
Wysokość świadczeń pieniężnych 4660
Bon zatrudnieniowy 1759
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2708
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4234
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2161
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3583
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3702
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8474
Prace interwencyjne 2564
Staże 2747
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4467
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3654
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2209
Dokumenty do pobrania 21353
Inne informacje 2612
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3045
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2756
Kontakt do urzędu pracy 76075
Godziny urzędowania 21154
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8477
Zasięg działania 6330
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 8928
Komórki organizacyjne 13741
Schemat organizacyjny 7073
Programy 6476
Realizowane 4347
"Teraz my" 1939
Archiwalne 2955
"Potencjał Młodości" 3886
Projekty EFS 14630
Realizowane 4240
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 936
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 655
"Mój cel to zatrudnienie" 434
Archiwalne 2805
„Moja przyszłość to własna firma” 13358
„Droga do aktywności zawodowej” 10891
„Wskażmy młodym drogę” 5747
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7030
„Zyskać w wieku 50+” 7793
„Biznesmen - Bizneswomen” 8907
„Czas na zmiany IV" 8005
"Kierunek przedsiębiorczość" 6332
"Dojrzały i aktywny" 3799
"Nowa perspektywa" 3801
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4442
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3673
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2273
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2199
Analizy i statystyki 4340
Powiatowa Rada Zatrudnienia 7030
Przydatne linki 4164
Podstawy prawne 3242
Ustawy 2956
Rozporządzenia 2598
Pytanie do urzędu 4264
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3418
Archiwum 2787
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2548
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2034
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3564
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4054
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2371
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3881
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2240
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2609
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4070
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4031
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2336
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2742
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5695
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2585
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4087
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4124
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3403
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3185
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4082
Dokumenty do pobrania 14276
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1560
Praca w Urzędzie Pracy 1866
Nabory archiwalne 1794