Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 93383
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7298
Przyznanie statusu bezrobotnego 5210
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4083
Utrata statusu bezrobotnego 6890
Utrata statusu poszukującego pracy 3665
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9798
Rejestracja bezrobotnych 22980
Rejestracja przez Internet 16205
Pre - rejestracja 14436
Pełna rejestracja przez internet 11878
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7029
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14180
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9976
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3319
Rejestracja poszukujących pracy 7208
Rejestracja przez Internet 6543
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3438
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 6007
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3418
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7628
Prawa bezrobotnych 4991
Prawa poszukujących pracy 3929
Obowiązki bezrobotnych 5135
Obowiązki poszukujących pracy 3774
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 18724
Pośrednictwo pracy krajowe 3311
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5671
Targi Pracy 4789
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 4137
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3514
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3770
Poradnictwo indywidualne 5193
Poradnictwo grupowe 5845
Informacja zawodowa 5898
Bon stażowy 4494
Bon szkoleniowy 3400
Bon zasiedleniowy 7515
Bon zatrudnieniowy 3013
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11319
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5955
Staże 15197
Prace interwencyjne 6450
Roboty publiczne 3961
Prace społecznie użyteczne 5249
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11563
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3340
Pośrednictwo pracy 6052
Poradnictwo zawodowe 3158
Szkolenia 10299
Staże 10166
Prace interwencyjne 5316
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7923
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7391
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23510
Wysokość świadczeń pieniężnych 10848
Zasiłek dla bezrobotnych 10946
Okres pobierania zasiłku 8667
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6433
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4832
Ubezpieczenie zdrowotne 3716
Dodatek aktywizacyjny 9879
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17718
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6053
Zwrot kosztów przejazdu 4391
Zwrot kosztów zakwaterowania 3421
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5235
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3911
Pożyczka szkoleniowa 5998
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2825
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4393
Inne finansowe formy wsparcia 5501
Dokumenty do pobrania 31628
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3081
Agencje zatrudnienia 4909
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7281
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 49035
Zgłoszenie oferty pracy 7101
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5695
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4393
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4006
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6120
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3205
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3129
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 19482
Zasady realizacji programów rynku pracy 2836
Pośrednictwo pracy krajowe 3613
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2603
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3060
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7606
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3126
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6209
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15836
Bon stażowy 6192
Bon szkoleniowy 2395
Bon zasiedleniowy 3821
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3570
Staże 32654
Prace interwencyjne 11410
Roboty publiczne 4614
Prace społecznie użyteczne 4776
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17656
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3137
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3148
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4728
Zwolnienia grupowe 2745
Wysokość świadczeń pieniężnych 5459
Bon zatrudnieniowy 2786
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4452
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5084
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2828
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5043
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4569
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10465
Prace interwencyjne 3354
Staże 3641
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 6610
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5328
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3046
Dokumenty do pobrania 28181
Inne informacje 3469
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3927
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3696
Kontakt do urzędu pracy 89053
Godziny urzędowania 26235
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 10385
Zasięg działania 7623
ePUAP 226
Ochrona danych osobowych 309
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10951
Komórki organizacyjne 16260
Schemat organizacyjny 8742
Programy 7984
Realizowane 5549
"Teraz my" 3645
Archiwalne 4023
"Potencjał Młodości" 4927
Projekty EFS 16600
Realizowane 5399
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 2186
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1903
"Mój cel to zatrudnienie" 2485
Archiwalne 4000
„Moja przyszłość to własna firma” 15429
„Droga do aktywności zawodowej” 12104
„Wskażmy młodym drogę” 6935
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 8020
„Zyskać w wieku 50+” 9418
„Biznesmen - Bizneswomen” 10438
„Czas na zmiany IV" 9087
"Kierunek przedsiębiorczość" 7741
"Dojrzały i aktywny" 5212
"Nowa perspektywa" 4947
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5532
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4642
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 3212
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 3213
Analizy i statystyki 5746
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8914
Przydatne linki 5224
Podstawy prawne 4296
Ustawy 4100
Rozporządzenia 3619
Pytanie do urzędu 5477
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4345
Archiwum 3817
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3505
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2963
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4555
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4995
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3340
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4955
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3017
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3435
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5174
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4966
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3137
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3663
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6680
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3475
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 5073
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 5061
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4410
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4110
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5110
Dokumenty do pobrania 17450
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2178
Praca w Urzędzie Pracy 2707
Nabory archiwalne 2628