Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Mój cel to zatrudnienie"
Statystyki graficzne

"Mój cel to zatrudnienie"

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

Mój cel to zatrudnienie"

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację  projektu    pn. „Mój cel to zatrudnienie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.1. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu”. Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
”.

 

Wartość projektu to 1 197 735,00 zł jego realizacja przewidziana jest

na okres od dnia 01.06.2017r.  do dnia 30.11.2018r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 110 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Myszkowie.   Cel  główny  projektu  będzie  realizowany   poprzez  usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w jego ramach  tj.:

–   pośrednictwo pracy,

–   indywidualny plan działania,

–   poradnictwo zawodowe,

–   staże,

–   prace interwencyjne,

–   częściowa refundacja kosztów zatrudnienia dla osób 50+.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 110 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie w tym 60 kobiet  i 50 mężczyzn.   W/w osoby muszą mieć określony  II profil  pomocy  oraz  należeć  do  co  najmniej  jednej z poniższych grup tj.:

–   osoby powyżej 50 roku życia,

–   kobiety,

–   osoby z niepełnosprawnościami,

–   osoby długotrwale bezrobotne,*

–   osoby o niskich kwalifikacjach.

 

*osoby długotrwale bezrobotne – OSOBY BEZROBOTNE NIEPRZERWANIE  przez okres PONAD 12 miesięcy.

 

Szczegółowych informacji dot. Uczestnictwa w projekcie można uzyskać u doradców klienta  w siedzibie tut. Urzędu (piętro III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2017-06-13 10:57:44)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-03-07 09:22:23)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/-moj-cel-to-zatrudnienie-/259